Σαβ06192021

Last updateΣαβ, 19 Ιουν 2021 8am

ΕΕ: Τα κράτη-μέλη υπεύθυνα για τον εμβολιασμό των ναυτικών

Josep Borrell


Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις στρατηγικές εμβολιασμού και τη διάθεση των εμβολίων κατά της νόσου COVID-19, του 2020 , αναφέρει τους εργαζομένους στον τομέα των μεταφορών ως πιθανή ομάδα προτεραιότητας.


Αυτό αναφέρει ο αντιπρόεδρος Josep Borrell εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην απάντηση του σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Κώστα Παπαδάκη, η οποία είχε ως θέμα τα μέτρα προστασίας των ναυτεργατών από τον κορονοϊό Covid 19.
H EE ουσιαστικά για το θέμα του εμβολιασμού των ναυτιών παραπέμπει στα εθνικά κράτη καθώς στην απάντηση προστίθεται ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τις υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων στρατηγικών εμβολιασμού και του καθορισμού ομάδων προτεραιότητας. Η Επιτροπή έθεσε στα κράτη μέλη, στα ενδιαφερόμενα μέρη και στους αρμόδιους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών το ζήτημα του εμβολιασμού των ναυτικών, ώστε να εξασφαλιστεί συντονισμένη προσέγγιση, και συμμετέχει στις διεθνείς προσπάθειες για προγράμματα εμβολιασμού των πληρωμάτων που θα χρηματοδοτούνται από τον ναυτιλιακό κλάδο.
Αναλυτικότερα η απάντηση Borrell έχει ως εξής: « Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί. Η οδηγία 92/29/ΕΟΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία1 περιέχει λεπτομερείς απαιτήσεις για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής περίθαλψης επί του πλοίου. Το 2020, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υγεία και τον επαναπατρισμό των ναυτικών2 , συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, της ασφάλειας επί του πλοίου και των μετακινήσεων. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006), όλοι οι ναυτικοί δικαιούνται δωρεάν επαναπατρισμό κατά τη λήξη της σύμβασής τους και η υπηρεσία τους επί του πλοίου θα πρέπει να περιορίζεται σε 11 μήνες. Το ίδιο ισχύει και για τους αναφερόμενους Έλληνες ναυτικούς. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιοποιήσουν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία για την εφαρμογή της MLC 2006 όσον αφορά τον χρόνο εργασίας, τον επαναπατρισμό και την υγεία και ασφάλεια, και να διασφαλίσουν μια συντονισμένη ενωσιακή προσέγγιση κατά την τέταρτη συνεδρίαση3 της ειδικής τριμερούς επιτροπής της MLC το 2021. Το 2020, η Επιτροπή και o ύπατος εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος πραγματοποίησαν ευρείες διπλωματικές επαφές τονίζοντας την ανάγκη να επιτρέπονται οι αλλαγές των πληρωμάτων, να επιτρέπεται ο επαναπατρισμός στους ναυτικούς της ΕΕ και να παρέχεται σε όλους τους ναυτικούς πρόσβαση σε επαρκή ιατρική περίθαλψη.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις στρατηγικές εμβολιασμού και τη διάθεση των εμβολίων κατά της νόσου COVID-19, του 20204 , αναφέρει τους εργαζομένους στον τομέα των μεταφορών ως πιθανή ομάδα προτεραιότητας. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τις υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων στρατηγικών εμβολιασμού και του καθορισμού ομάδων προτεραιότητας. Η Επιτροπή έθεσε στα κράτη μέλη, στα ενδιαφερόμενα μέρη και στους αρμόδιους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών το ζήτημα του εμβολιασμού των ναυτικών, ώστε να εξασφαλιστεί συντονισμένη προσέγγιση, και συμμετέχει στις διεθνείς προσπάθειες για προγράμματα εμβολιασμού των πληρωμάτων που θα χρηματοδοτούνται από τον ναυτιλιακό κλάδο».

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter