Κυρ04182021

Last updateΚυρ, 18 Απρ 2021 10am

Δημοσιεύτηκε ο προγραμματισμός του EMSA

0EMSA OUTLOOK

Δημοσιεύτηκε ο προγραμματισμός του EMSA για το τρέχον έτος ο οποίος και παρουσιάζει τα κύρια βήματα που σχεδιάζει να λάβει ο Οργανισμός το 2021 για την επίτευξη των πολυετών στρατηγικών στόχων του με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού (2021-2023), όπως εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του.
Δεδομένης της έξαρσης του κορονοϊού και του αντίκτυπου που έχει και θα συνεχίσει να έχει αυτό στις εργασιακές πρακτικές του Οργανισμού το 2021, ο EMSA θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αξιοποιήσει την εμπειρία που αποκτήθηκε το 2020, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί για το έτος μπορούν να επιτευχθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Στη δημοσίευση αυτή, οι δραστηριότητες του Οργανισμού χωρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε τέσσερις θεματικούς τομείς, οι οποίοι αντικατοπτρίζονται επίσης στην οργάνωση του Οργανισμού. Ειδικότερα οι θεματικοί τομείς αφορούν στα περιβαλλοντικά ζητήματα, την ασφάλεια τις ψηφιακές υπηρεσίες και το European Maritime Single Window.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter