Τετ01202021

Last updateΤετ, 20 Ιαν 2021 6pm

Χαιρετίζει ο ESPO την αναθεώρηση κατευθυντήριων γραμμών του ΤΕΝ-Τ

espo 000

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO) χαιρετίζει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών του Trans-European Transport Network (TEN-T) η οποία εγκρίθηκε την 1η Δεκεμβρίου.
Ο ESPO χαιρετίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο στρατηγικός ρόλος των ευρωπαϊκών θαλάσσιων λιμένων έχει αναγνωριστεί από πολλά μέλη του Committee κατά τη διάρκεια των συμβιβαστικών διαπραγματεύσεων και αντικατοπτρίζεται καλά στο τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Η έκθεση υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης της ΕΕ για την ολοκλήρωση του δικτύουTEN-T, εκφράζοντας τη λύπη του για τις πρόσφατες περικοπές στο «Connecting Europe», που αποφάσισε το Συμβούλιο.
Στο πλαίσιο της αλλαγής του τρόπου μεταφοράς, ως ένα από τα εργαλεία για τη μείωση των εκπομπών από τον τομέα των μεταφορών, το ESPO εκτιμά ιδιαίτερα ότι η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία των θαλάσσιων αρτηριών (ΜοS) και των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων (SSS) ως βιώσιμου τρόπου μεταφοράς. Η έκκληση για απλούστευση των απαιτήσεων του Μνημονίου, προκειμένου να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού με τους χερσαίους τρόπους μεταφοράς, συνάδει πλήρως με τη θέση του ESPO σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών του ΤΕΝ-Τ
Η έκθεση αντικατοπτρίζει δεόντως τον περίπλοκο χαρακτήρα των ευρωπαϊκών θαλάσσιων λιμένων τονίζοντας ότι οι λιμένες δεν αποτελούν μόνο συνιστώσα των θαλάσσιων μεταφορών, αλλά cluster όλων των τρόπων μεταφοράς, ενέργειας, βιομηχανίας και γαλάζιας οικονομίας, επισημαίνοντας τη διασυνοριακή διάσταση των θαλάσσιων λιμένων και αναγνωρίζοντας την ανάγκη αύξησης των συνεργειών εντός των λιμένων μεταξύ μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών υποδομών.
O ESPO εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή Μεταφορών αναγνωρίζει τη συνεχιζόμενη σημασία των μέτρων διασφάλισης της παραγωγικής ικανότητας για τη διατήρηση ανταγωνιστικών κόμβων μεταφορών. Παρά την ποικιλομορφία των επενδυτικών αναγκών των ευρωπαϊκών λιμένων, οι επενδύσεις σε βασικές υποδομές και υποδομές θαλάσσιας πρόσβασης αποτελούν μεγάλο μέρος των προγραμματισμένων έργων.
Επιπλέον, ο ESPO υποστηρίζει την προώθηση καλύτερης συνδεσιμότητας με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών συνδέσεων με τις υποψήφιες χώρες, τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και με χώρες της Νότιας Μεσογείου και της Eastern Partnership. Υπό το φως της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, η έκθεση ορθώς τονίζει την αποτελεσματική σύνδεση της Ιρλανδίας με την ηπειρωτική Ευρώπη με ιδιαίτερη προσοχή για τις θαλάσσιες οδούς ως ζωτικής σημασίας.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter