Διεθνές Ναυτιλιακό Συνέδριο ΤheSeaNation

«H ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ»

Η online ναυτιλιακή εφημερίδα «TheSeaNation», στις 14 Μαρτίου του 2018, διοργανώνει στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα, Ναυτιλιακό Συνέδριο υπό τον τίτλο: «Η Παγκόσμια Επίδραση της Ναυτιλίας – The Global Impact of Shipping», με στόχο να διερευνήσει τη σημασία της ναυτιλίας, τόσο στην διεθνή, όσο και στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Όπως είναι γνωστό, το 90% του παγκόσμιου εμπορίου και το 70% των εισαγωγών και εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξυπηρετούνται από τη διεθνή ναυτιλία, ηγετικό ρόλο στην οποία κατέχει ο ελληνόκτητος στόλος, καλύπτοντας ταυτόχρονα και το 40% του εμπορικού στόλου της Ευρώπης των 28.

Η παγκόσμια ναυτιλία διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην ομαλή διακίνηση αγαθών και προϊόντων από την μια άκρη του κόσμου ως την άλλη και παράλληλα παραμένει ο πιο φθηνός, ο πιο αποτελεσματικός και λιγότερο επιβαρυντικός τρόπος μεταφοράς αγαθών για το περιβάλλον.

Ταυτόχρονα ο ναυτιλιακός κλάδος αποτελεί σταθερά και διαχρονικά το πιο ισχυρό παράδειγμα υγιούς ανταγωνισμού και επίτευξης οικονομιών κλίμακος.

Ωστόσο αυτός ο αναμφισβήτητα θετικός ρόλος της ναυτιλίας στην παγκόσμια οικονομία, υπονομεύεται ορισμένες φορές από άστοχες πολιτικές και περιφερειακές παρεμβάσεις που εκ πρώτης όψεως δείχνουν ικανές να λειτουργήσουν ως τροχοπέδη, σε έναν κλάδο της παγκόσμιας οικονομίας που μόνο επιτεύγματα έχει να επιδείξει.

Τα εμπόδια που τίθενται στην αναπτυξιακή ρότα της ναυτιλίας, οι προκλήσεις που προβάλουν για τον κλάδο και οι προοπτικές του, είναι μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν διεξοδικά στοΔιεθνές Ναυτιλιακό Συνέδριο TheSeaNation, με τίτλο: «H ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ».

There are additional module designs available that you can control by entering a correct suffix name as a module parameter.
Let's check them all.

1. Available module designs

 

Module Suffixes

 

2. Use the following suffixes for DJ-ImageSlider module if you want to get the following view for module. Otherwise a module will use the default css styles.

 

Suffix name: navigation-ms

 

 

3. Use the following suffixes for DJ-ImageSlider module if you want to get the following view for module. Otherwise a module will use the default css styles.

 

Suffix name: indicators-ms

 

 

4. Use the following suffixes for Articles - Category module if you want to get the following view for module. Otherwise a module will use the default css styles.

 

Suffix name: article-ms

 

 


5. Use the suffix for module to reduce space below module.


Suffix name: margin-ms


6. Additional and very useful suffix to make your modules height the same.
You just have to put a suffix at a module configuration to get the specified module height.

See here the screenshot:

height1

_mod300 means that your module will be of 300 pixels high.

If you need to mix suffixes, remember to put that suffix at the end and add space between suffixes, see the example:

height2

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

 • Yasuhiro SHIMIZU

  Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα

 • Μιχαήλ Γ. Σακέλλης

  Πρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγών Πλοίων
  Αντιπρόεδρος, Attica Group

 • Γιάννης Θεοτοκάς

  Καθηγητής Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • Γενς Πλαίτνερ

  Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα