Τετ08042021

Last updateΤετ, 04 Αυγ 2021 10pm

«Τρώει» ρύπους η… ψηφιοποίηση

box trader 1

Οι ψηφιακές πλατφόρμες στις οποίες διασυνδέονται λιμάνια και ναυτιλιακές εταιρίες διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και οχημάτων μπορούν να συμβάλουν στην μείωση της κατανάλωσης καυσίμων από τα πλοία και συνεπώς στην μείωση των αέριων ρύπων. Τάδε έφη η Digital Container Shipping Association η οποία και δημοσιοποίησε ενιαία πρωτόκολλα για το πρόγραμμα Just-in-Time, το οποίο επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων να ρυθμίζουν στο βέλτιστο δυνατό τις ταχύτητες, ώστε τα πλοία να φθάνουν στο λιμάνι μόνο όταν υπάρχει χώρος ελλιμενισμού. Αυτό εξοικονομεί καύσιμα στην αναμονή σε αγκυροβόλιο και συμβάλλει στη μείωση της χρήσης καυσίμων και των εκπομπών CO2 ενώ επιτρέπει και τον αναπροσδιορισμό των ταχυτήτων έλευσης κατάπλου και απόπλου των πλοίων μεταξύ των προορισμών. Ωστόσο για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται η ψηφιακή συνεργασία μεταξύ των μεταφορέων, των τερματικών σταθμών και των λιμενικών αρχών, η οποία με τη σειρά της απαιτεί από όλα τα μέρη να χρησιμοποιούν τους ίδιους όρους και τυποποιημένους ορισμούς δεδομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συζήτηση αυτή έχει ξεκινήσει σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς έχει διαπιστωθεί ότι τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποιούν οι ναυτιλιακές εταιρίες εισάγονται με διαφορετικό τρόπο σε ψηφιακές πλατφόρμες με διαφορετική δομή γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα την σπατάλη χρόνου αλλά και την εν μέρει αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων των εκάστοτε συστημάτων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών σε θέματα τεχνολογίας οι πλατφόρμες που χρησιμοποιεί σήμερα η εφοδιαστική σε παγκόσμια κλίμακα διαχειρίζομαι και επεξεργάζονται ένα εξαιρετικά μεγάλο όγκο στοιχείων από τα οποία ουσιαστικά εξαρτάται ο ρυθμός λειτουργίας των κρίκων της αλυσίδας αλλά και το μέσο μεταφοράς που αυτή κατά περίπτωση χρησιμοποιεί για την διακίνηση των εμπορευμάτων γενικών και άρα η ορθή αξιοποίηση θα συνέβαλε γενικότερα στην προσπάθεια μείωσης των αέριων ρύπων .

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter