Δευ05272019

Last updateΔευ, 27 Μαϊ 2019 10am

Δημοσίευση απόφασης τροποποιήσεων της Δ.Σ. MARPOL

rupoi ploion6

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2287 Β/2018 απόφαση των γ.γ. του ΥΝΝΠ και Εξωτερικών η οποία αφορά στην ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των τροποποιήσεων της Δ.Σ. MARPOL όπως αυτές υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC) με την υπό στοιχεία MEPC.286(71) απόφαση του ΙΜΟ. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει την 1/1/2019.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter