Παρ07032020

Last updateΠαρ, 03 Ιουλ 2020 12pm

Η ECSA χαιρετίζει τη γνωμοδότηση της TRAN

ECSA logo 1

Η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία χαιρετίζει πλήρως τη γνωμοδότηση που υιοθέτησε η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η γνωμοδότηση αυτή θα συμπεριληφθεί στις τελικές συστάσεις του ΕΚ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που θα ψηφιστεί τον Ιούνιο. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί επειγόντως πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για την ομαλή μετάβαση στην αλυσίδα εφοδιασμού.
"Οι τρέχοντες στενοί δεσμοί μεταξύ της ΕΕ και της Βρετανίας θα πρέπει να διατηρηθούν, ειδικά όταν πρόκειται για θαλάσσιες μεταφορές. Οι τροπολογίες που ενέκρινε η επιτροπή TRAN αντικατοπτρίζουν την ανάγκη των εταιρειών και στις δύο πλευρές της Μάγχης για βελτιστοποιημένη ροή του διασυνοριακού εμπορίου, καθώς και το γεγονός ότι η ελεύθερη κυκλοφορία επιβατών, ναυτικών, υπεράκτιων και χερσαίων υπαλλήλων αποτελεί προτεραιότητα", δήλωσε ο Martin Dorsman, Γενικός Γραμματέας της ECSA, τονίζοντας ότι "τα μέλη σας εξασφαλίζουν κυριολεκτικά τη συνδεσιμότητα μεταξύ της ΕΕ και της Βρετανίας , τόσο όσον αφορά τη μεταφορά των εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών από την ΕΕ και της Βρετανίας, όσο και τη μεταφορά πολιτών. Ως συνέπεια αυτών των στενών οικονομικών δεσμών, είναι ανάγκη να συμπεριληφθεί ένα ουσιαστικό κεφάλαιο για τις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στο πλαίσιο της μελλοντικής συμφωνίας. Ευχαριστούμε τους ευρωβουλευτές του ΕΚ TRAN για την αναγνώριση αυτού του σημαντικού ρόλου των θαλάσσιων μεταφορών για τη μελλοντική εταιρική σχέση.»
Το κείμενο τονίζει επίσης την ανάγκη αμοιβαίας και ισότιμης πρόσβασης στην αγορά για τις διεθνείς υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και για τις ενδομεταφορές και τον υπεράκτιο τομέα. Κατά την άποψη της ECSA, αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα συμβάλει στη διατήρηση της αλληλεξάρτησης τόσο της ΕΕ όσο και της Βρετανίας.
Η ναυτιλία είναι μια παγκόσμια επιχείρηση που χρειάζεται παγκόσμιους κανόνες και κοινά πρότυπα. Κάθε περιφερειοποίηση είναι επιζήμια για την ομαλή, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης ναυτικών και του χερσαίου προσωπικού.
Ως εκ τούτου, η ECSA υποστηρίζει τη γνώμη της TRAN που ζητεί από τη μελλοντική εταιρική σχέση να εξετάσει μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά το συνολικό πλαίσιο πολιτικής του ΔΝΟ, του ΟΟΣΑ, της ΔΟΕ και του ΠΟΕ. Η ECSA είναι της άποψης ότι η αποφυγή της απόκλισης στη ρύθμιση που αφορά τις θαλάσσιες υποθέσεις θα πρέπει να αναγνωριστεί ως κατευθυντήρια αρχή.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter