Δευ09212020

Last updateΔευ, 21 Σεπ 2020 8pm

Ecsa: Εκτός από τα μέτρα στήριξης η ναυτιλία!

ecsa

Τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που σχεδιάζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη, δεν «αγγίζουν» την ευρωπαϊκή ναυτιλία και ιδιαίτερα τους κλάδους που έχουν χτυπηθεί σκληρά από την πανδημία όπως είναι τα ferries.


Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει έρευνα της Ecsa που διενήργησε η ίδια μεταξύ των μελών της κατά τον μήνα Απρίλιο.
Ειδικότερα αναφορικά με τις επιπτώσεις της Covid 19 στη ναυτιλία, η πλειοψηφία των ερωτώμενων απάντησε ότι ναυτιλιακή βιομηχανία αντιμετωπίζει σημαντικές απώλειες στα έσοδα, με το μεγαλύτερο χτύπημα να έχει δεχθεί ο κλάδος των Ferries, όπου η πτώση των εσόδων φτάνει στο 60%. Αντιθέτως τα δεξαμενόπλοια ακολουθούν ανοδική ρότα στα έσοδα τον Μάρτιο του 2020. Το δευτερο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 εκτός των δεξαμενοπλοίων η υπόλοιπη ναυτιλία αντιμετωπίζει σημαντικές απώλειες με την επιβατηγό ναυτιλία να αναμένουν μείωση του κύκλου εργασιών άνω του 40% ενώ αρνητικά κινούνται και το χύδην ξηρό φορτίο, τα containerships και οι υπόλοιποι κλάδοι. Πάντως όλοι αναμένουν μια κάποια ανάκαμψη για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους.
Σχετικά με την απασχόληση των ναυτικών αναμένεται μία μείωση της απασχόλησης μέχρι 20% στα containerships ενώ πολύ σοβαρές μειώσεις στις θέσεις εργασίας μέχρι και πάνω από 60% αναμένονται στα ferries, την κρουαζιέρα και στα car carriers.
Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης των ναυτικών που έχουν ληφθεί η έρευνα έδειξε ότι αυτά δεν ταιριάζουν στον κλάδο της ναυτιλίας καθώς για παράδειγμα δεν καλύπτουν ναυτικούς άλλης υπηκοότητας ενώ δεν καλύπτουν πλήρως τις απώλειες μισθών.
Για τα προβλήματα ρευστότητας οι μισοί από τους ερωτώμενους δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν μέτρα σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή δεν ισχύουν αυτά για τη ναυτιλία. Για τα μέτρα εκ μέρους των τραπεζών μια μειοψηφία απάντησε ότι τα μέτρα ισχύουν και είναι αποτελεσματικά. Για την πλειοψηφία ισχύει ότι ακόμη και όταν έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα μέτρο πολιτικής από την κυβέρνηση (π.χ. εγγυήσεις, επέκταση πιστωτικών ορίων, αναβολές στις δόσεις, αναδιάρθρωση δανείων, κ.λπ.), στην πράξη είτε οι τράπεζες δεν προσφέρουν αυτές τις επιλογές ή εάν προσφέρουν τέτοιες δυνατότητες οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν τις αξιοποιούν καθώς η διοικητική επιβάρυνση και το κόστος ένταξης ξεπερνά το όφελος αυτών των μέτρων.
Για τα μέτρα χρηματοδότησης και αναχρηματοδοτησης δανείων εκ μέρους των τραπεζών μόνο μια μειοψηφία από τους συμμετέχοντες στην έρευνα αναφέρουν ότι τα μέτρα εάν καθιερωθούν θα είναι αποτελεσματικά και αυτοί προέρχονται από κάδους που έχουν πληγεί σκληρά όπως τα ferries. H πλειονότητα των ερωτηθέντων αναφέρει ότι δεν υπάρχουν ή δεν είναι αποτελεσματικά τραπεζικά μέτρα χρηματοδότησης.
Γενικά, η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία δεν αναμένει επιστροφή σε επίπεδο πριν από την κρίση δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του 2020.
To 74% των ερωτηθέντων απάντησαν «όχι», στην ερώτηση για σταδιακή επιστροφής την κανονικότητα από τον Ιούνιο ενώ το 65% πιστεύει ότι θα επιστρέψουν στον ίδιο αριθμό ναυτικών που απασχολούνταν προηγουμένως.
Όσον αφορά τις επενδύσεις με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μόνο το 26% πιστεύουν ότι θα επιστρέψουν στα αρχικά σχέδια ενώ το 30% θεωρεί ότι θα είναι μικρότερης κλίμακας επενδύσεις ενώ το 44% πιστεύει ότι αυτές οι επενδύσεις δεν θα είναι πλέον δυνατές.
Αναφορικά με τις επενδύσεις για ανανέωση του στόλου μόλις το 11% των ερωτώμενων θεωρεί ότι θα συνεχίσουν τα πλάνα που είχαν πριν την πανδημία, ενώ το 37% θεωρεί ότι θα περικοπούν εν μέρει αυτές οι επενδύσεις και περισσότερο από το 52% ότι θα εγκαταλειφθούν
Τέλος στο ερώτημα πια είναι τα μέτρα στήριξης που απαιτούνται επειγόντως από την ναυτιλιακή βιομηχανία η έρευνα καταδεικνύει ότι οι διαφορετικοί κλάδοι απαιτούν και διαφορετικούς τύπους υποστήριξης. Επίσης σε γενικές γραμμές, η ΕΕ και η εθνική στήριξη έχουν ισοδύναμους ρόλους.Σχεδόν το 80% των ερωτηθέντων τόνισε ότι η βοήθεια από τις αρχές για την αλλαγή πληρωμάτων στα πλοία είναι το πιο επείγον ζήτημα και ακολουθούν τα οικονομικά θέματα. Ειδικότερα όσον αφορά την οικονομική υποστήριξη, ο κλάδος δίνει προτεραιότητα στη στήριξη για την αναχρηματοδότηση του δανειακού χαρτοφυλακίου και ακολουθεί η στήριξη για την ανάπτυξη ενός ποιο»πράσινου» στόλου με την στήριξη για τη ανανέωση του στόλου να κατατάσσεται στην τελευταία θέση

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter