Σαβ06062020

Last updateΣαβ, 06 Ιουν 2020 3pm

Εκπαίδευση στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με θέμα: «Χειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων του FRONTEX (FIMO)»

0Φρόντεξ

Στο πλαίσιο της καταβαλλόμενης προσπάθειας από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου επιμόρφωσης των στελεχών του Σώματος, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με επιτυχία από την Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (Υ.Ο.Θ.Ε.), με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η 1η εκπαιδευτική σειρά στο θεματικό αντικείμενο “Χειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων του FRONTEX (FIMO)”.
Η εκπαίδευση έλαβε χώρα στην Αθήνα το χρονικό διάστημα 15-18/04/2019 με τη συμμετοχή δέκα τεσσάρων (14) στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που υπηρετούν τόσο σε Λιμενικές Αρχές, που διαχειρίζονται τις μεταναστευτικές ροές και το διασυνοριακό έγκλημα, όσο και σε σχετικές με το αντικείμενο Υπηρεσίες του Αρχηγείου. Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά και για την μελλοντική συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις του Οργανισμού Frontex στην αλλοδαπή με την ειδικότητα του Αξιωματικού Επιτήρησης Θαλασσίου Πεδίου.
Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Κοινό Πρόγραμμα Σπουδών του Frontex (Common Core Curriculum – CCC) και το Κλαδικό Πλαίσιο Προσόντων (Sectoral Qualification Framework – SQF). Ως εκπαιδευτές, δε, αξιοποιήθηκαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, με σχετική εμπειρία στο θεματικό αντικείμενο της εκπαίδευσης. Επίσης, στη δράση συμμετείχε ως εξωτερικός συνεργάτης στέλεχος της σχετικής με αντικείμενο Μονάδας του Frontex, ο οποίος πρόσφερε αφειδώς τις πολύτιμες γνώσεις και την τεχνογνωσία του στους εκπαιδευόμενους.
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω εκπαίδευση αποτελεί την πρώτη εκπαίδευση που πραγματοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο συγκεκριμένο αντικείμενο και παράλληλα την πέμπτη από μία σειρά εκπαιδευτικών δράσεων που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον τομέα της συνοριακής φύλαξης και οι οποίες συνδέονται με την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 1624/2016 για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής. Το σύνολο των εν λόγω δράσεων συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Eσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020 σε ποσοστό 75%.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter