Κυρ09152019

Last updateΚυρ, 15 Σεπ 2019 3pm

Διοικητικές αλλαγές στον ΟΛΘ

thessaloniki limani ol8 olth aftodioikisi.medium

Τροποποιήσεις στη διοικητική της διάρθρωση, με σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής και δημιουργία τεσσάρων Γενικών Διευθύνσεων, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, ο ΟΛΘ ανακοίνωσε:
-Τη σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής ως ενεργό Όργανο Διοίκησης, που θα λαμβάνει σημαντικές επιχειρησιακές αποφάσεις της Εταιρείας, προκειμένου να καταστεί πιο ευέλικτη η λειτουργία της, αποτελούμενη από:
1. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο & Γενικό Εμπορικό Διευθυντή.
3. Τον Γενικό Επιχειρησιακό Διευθυντή.
4. Τον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή.
5. Τον Γενικό Διευθυντή Επενδύσεων.
- Τη δημιουργία τεσσάρων (4) Γενικών Διευθύνσεων, στις οποίες θα προΐστανται Γενικοί Διευθυντές ως ακολούθως:
1. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Εμπορικός Διευθυντής: ο κ. Rui Pinto, ο οποίος θα προΐσταται των παρακάτω Δ/νσεων:
- Τεχνικής Υποστήριξης
- Ανάπτυξης
- Μελετών και Κατασκευής Έργων
2. Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής : ο κ. Marc Riondel, ο οποίος θα προΐσταται των παρακάτω Δ/νσεων:
- Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων
- Συμβατικού Λιμένα
3. Γενικός Οικονομικός Διευθυντής : Θα ορισθεί σε επόμενο χρονικό διάστημα. Μέχρι την τοποθέτηση νέου Γενικού Οικονομικού Διευθυντή, τα καθήκοντα του θα ασκεί ο υφιστάμενος Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Οικονομικού ο κ. Αστέριος Μπρόζος, ο οποίος θα προΐσταται των παρακάτω Δ/νσεων:
- Διοικητικού
- Οικονομικού

4. Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων : Θα ορισθεί σε επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων θα έχει την εποπτεία όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση των Επενδυτικών Σχεδίων της Εταιρείας καθώς και των Υποχρεωτικών Επενδύσεων, έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter