Δευ12172018

Last updateΚυρ, 16 Δεκ 2018 9am

SeaNation790X90

Στις 25 Ιανουαρίου στην Αθήνα η έκτακτη γ.σ.του ΟΛΘ

thessaloniki limani ol8 olth aftodioikisi.medium

Στις 25 Ιανουαρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η έκτακτη γενική συνέλευση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.), που αναμένεται να εγκρίνει την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, ώστε σε δεύτερο στάδιο να προχωρήσει η εκλογή του μεταβατικού διοικητικού συμβουλίου, το οποίο θα παραμείνει ενεργό μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού για την πώληση του 67% και αναλάβει το τιμόνι η κοινοπραξία των ιδιωτών επενδυτών.


Η ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης οριστικοποιήθηκε σήμερα, κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη.
Μιλώντας στο ΑΜΠΕ, ο πρόεδρος του ΟΛΘ, ΟΛΘ-0,80% Κωνσταντίνος Μέλλιος, διευκρίνισε: «Στις 25 Ιανουαρίου θα συζητηθούν τα 11 θέματα που έχει ορίσει το ΤΑΙΠΕΔ, συν τρία διαδικαστικά. Θα ψηφιστούν δε οι τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρείας, που έχουν ήδη γίνει αποδεκτές από τους επενδυτές και έχουν ώς στόχο την καλύτερη λειτουργία της. Στη συνέχεια, οι εργασίες της γενικής συνέλευσης θα διακοπούν, προκειμένου οι τροποποιήσεις του καταστατικού να επικυρωθούν από το ΓΕΜΗ και θα συνεχιστούν, το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος 10-15 ημερών, για να εκλεγεί το νέο διοικητικό συμβούλιο, που θα υπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης και θα παραδώσει στην κοινοπραξία».
Ερωτηθείς ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά του νέου διοικητικού συμβουλίου, απάντησε: «Το νέο δ.σ. μπορεί να έχει από εννέα έως 11 μέλη και σε αυτό δεν μπορούν να συμμετάσχουν ex officio μέλη, δηλαδή εκπρόσωποι των εργαζομένων ή του δήμου».
Στην πρόκληση της ΕΓΣ η ΟΛΘ αναφέρει τα εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "Ο.Λ.Θ. Α.Ε." (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58231004000) με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
π ρ ο σ κ α λ ε ί
τους Μετόχους της, σύμφωνα με το κ.ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (29/12/2017), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 25 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αίθουσα ΕΡΜΗΣ, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 110, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
1. Αποδοχή συμπλήρωσης της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Αποδοχή εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
3. Έγκριση τροποποίησης της από 12.09.2016 Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε. και της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." και αναμόρφωση της προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου "Κάθετος άξονας 56 Εγνατίας Οδού: Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό".
4. Κατάργηση άρθρων 7, 8, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26 και 28 του Καταστατικού της Εταιρείας.
5. Τροποποίηση, αναδιατύπωση και αναρίθμηση των άρθρων 21 και 27 του Καταστατικού της Εταιρείας.
6. Προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 12 για την Επιτροπή Ελέχγου.
7. Τροποποίηση, συγχώνευση σε ενιαίο άρθρο και απλούστευση ρυθμίσεων των άρθρων 17, 18, 19 και 20 του Καταστατικού σχετικά με τη Γενική Συνέλευση.
8. Τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων 9, 10, 11 και 12 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο.
9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου και άρθρου 6 του Καταστατικού περί Μετοχών.
10. Αλλαγή σκοπού και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
11. Τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.
12. Τροποποίηση, σύντμηση, απλούστευση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας.
13. Παροχή έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης (μεταξύ άλλων, και κατά το Άρθρο 23Α, παράγραφος 2, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) αναφορικά με την τροποποίηση της από 27ης Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας.
14. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
15. Διάφορες Ανακοινώσεις
Πηγή: ΑΠΕ

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter