Σαβ05302020

Last updateΣαβ, 30 Μαϊ 2020 1pm

ΟΛΘ: Στις 7 Ιουλίου η Γ.Σ. για διανομή μερίσματος

thessaloniki limani ol8 olth aftodioikisi.medium

Στις 7 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.
Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους Μετόχους της, σύμφωνα με το κ.ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (09-06-2017 & 14-06-2017), σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 07 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki (13ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Περαίας), Αίθουσα Ephesus, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας για την 17η εταιρική χρήση (1-1-2016 έως 31-12-2016).
2. Διάθεση ετησίων κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 17ης εταιρικής χρήσης.
4. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2017 και έγκριση των αμοιβών τους.
5. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2016 και προέγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.
6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου. Ενοποίηση της Ελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Ελέγχου.
7. Έγκριση της δαπάνης :
- Για την επισκευή του περιπολικού σκάφους (ΠΛΣ 125), το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο για την ασφάλεια του Λιμένα Θεσσαλονίκης και την εφαρμογή του Κώδικα Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS) ποσού έως 55.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter