Σαβ08172019

Last updateΣαβ, 17 Αυγ 2019 2pm

Δημοσιεύτηκε νέα εγκύκλιος για τις αρμοδιότητες της ΔΑΛ σε σχέση με τον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ

0Λαύριο

Νέα εγκύκλιο για τις αρμοδιότητες της Δημόσιας Αρχής Λιμένων σε σχέση με τον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ δημοσίευσε η Αρχή. Η νέα εγκύκλιος φαίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις του υπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο είχε εκφράσει τη διαφοροποίησή του γύρω από την πρώτη εγκύκλιο. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ναυτιλίας Φώτης Κουβέλης, με έγγραφό του στις 6 Νοεμβρίου, διατύπωνε ορισμένες ενστάσεις γύρω από την εγκύκλιο, με θέμα «Εφαρμογή ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ν. 4404/2016 (Α’126)» που δημοσίευσε ο διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων Δημοσθένης Μπακόπουλος στις 26 Οκτωβρίου, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι «η συμβολή της Αρχής στους στόχους του ελληνικού λιμενικού συστήματος, δεν αποτελεί αρμοδιότητα που εμπεριέχει ενάσκηση δημόσιας εξουσίας». Η εν λόγω εγκύκλιος αφορούσε, κυρίως, τις αρμοδιότητες της ΔΑΛ σε σχέση με τον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ. Μετά την παρέμβαση του υπουργού Ναυτιλίας, ο διοικητής της ΔΑΛ επανήλθε με νέα εγκύκλιο (η νέα εγκύκλιος δημοσιεύτηκε στις 23 Νοεμβρίου), η οποία φαίνεται ότι καλύπτει το υπουργείο Ναυτιλίας. Σημειώνεται ότι η ΔΑΛ ιδρύθηκε το 2016, με στόχο τη διασφάλιση της κανονιστικής αρμοδιότητας του ελληνικού δημοσίου στα λιμάνια.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter