Πεμ06042020

Last updateΠεμ, 04 Ιουν 2020 4pm

Η συμφωνία Κυβέρνησης – εφοπλιστών για την φορολογία επιβεβαιώνει την βούληση της ναυτιλίας να συμμετέχει σταθερά στα δημόσια βάρη

4815801713 2fb6c76a16 b

«Η νέα συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και εφοπλιστών ανταποκρίνεται πλήρως στην βούληση του Ελληνικού εφοπλισμού να συμμετέχει σταθερά και όχι εθελοντικά όπως συνέβαινε ως τώρα, στα Δημόσια Βάρη και επιπρόσθετα τυγχάνει και της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης» τονίζουν πηγές του TheSeaNation από την πλευρά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Την εφοπλιστική αντίδραση προκάλεσαν οι σημερινές δηλώσεις του του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Άδωνι Γεωργιάδη στην Βουλή σύμφωνα με τις οποίες «η κυβέρνηση Τσίπρα μείωσε κατά 50% την εισφορά των εφοπλιστών στα δημόσια έσοδα σε σχέση με την αντίστοιχη εισφορά που είχε επιτύχει η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου».

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι «ο κ. Γεωργιάδης παραβλέπει δύο σημαντικά στοιχεία που διαφοροποιούν εξ ολοκλήρου την ως τώρα συμμετοχή των εφοπλιστών στα Δημόσια Βάρη.

Το πρώτο στοιχείο αφορά στο ότι φορολογούνται πλέον τα μερίσματα
των μετόχων μιας ναυτιλιακής εταιρίας που προέρχονται από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες ως φυσικά πρόσωπα.

Και το δεύτερο στοιχείο πως η συνεισφορά αυτή δεν είναι πλέον εθελοντική και δεν πραγματοποιείται σε ετήσια βάση όπως οι προηγούμενες, αλλά συνιστά μια σταθερή οικειοθελή συμμετοχή του Ελληνικού εφοπλισμού στα Δημόσια έσοδα».

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα συν-υποσχετικά μεταξύ κυβέρνησης και εφοπλιστών που ήταν εθελοντικά, η νέα συμφωνία – η οποία όπως προαναφέρθηκε έχει εγκριθεί και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού - προβλέπει την καταβολή σταθερού ποσοστού 10% αποκλειστικώς στα εισαγόμενα εισοδήματα εκ ναυτιλιακών μερισμάτων των μετόχων και των τελικών πραγματικών δικαιούχων πλοιοκτητριών εταιρειών.

Όπως είναι ήδη γνωστό με την παρέλευση του έτους 2018 έληξε η συμβατική διάρκεια του πρώτου Συνυποσχετικού μεταξύ της Κυβέρνησης και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, όπως είχε διαμορφωθεί με τις σχετικές Πρόσθετες Πράξεις, όπως κυρώθηκαν με το άρθρο 42 του ν. 4301/2014 και το άρθρο 32 του ν. 4484/2017, αντιστοίχως.

Με το Νέο Συνυποσχετικό, η Οικειοθελής Παροχή μετατοπίζεται από το εταιρικό φορολογικό επίπεδο των πλοιοκτητριών εταιρειών, δεσμευομένων διά των διαχειριστριών των πλοίων τους εταιρειών, στο επίπεδο των φυσικών προσώπων, υπό την ιδιότητα των μετόχων και τελικών πραγματικών δικαιούχων των πλοιοκτητριών εταιρειών.

Η νέα Οικειοθελής Παροχή προβλέπει εθελούσια καταβολή, ανερχομένη σε σταθερό ποσοστό 10% επί των εισαγομένων εισοδημάτων, εκ ναυτιλιακών μερισμάτων. Η εφαρμογή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα με τις ως άνω ιδιότητες, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.

Τέλος, η νέα αυτή συμφωνία, αντικαθιστά την μέχρι σήμερα επιβαλλόμενη ειδική εισφορά αλληλεγγύης και εξαντλεί, κάθε φορολογική υποχρέωση (κατά την καθολική του όρου έννοια) των εν λόγω προσώπων.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter