Τετ06262019

Last updateΤετ, 26 Ιουν 2019 6pm

Στο Δικαστήριο Η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Φινλανδία για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό!

dikigoroi

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Βουλγαρία, τη Φινλανδία και την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν κοινοποίησαν ή κοινοποίησαν εν μέρει τα μέτρα για τη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων που θεσπίζουν το πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (οδηγία 2014/89/ΕΕ).

Τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2016. Η Επιτροπή θα ζητήσει από το Δικαστήριο να επιβάλει ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 14.089,60 ευρώ στη Βουλγαρία, 7.739,76 ευρώ στη Φινλανδία και 31.416,00 ευρώ στην Ελλάδα από την ημέρα έκδοσης της απόφασης του Δικαστηρίου έως ότου η οδηγία μεταφερθεί και εφαρμοστεί πλήρως στο εθνικό δίκαιο των εν λόγω χωρών.

Οι διαδικασίες επί παραβάσει κινήθηκαν κατά της Βουλγαρίας, της Φινλανδίας και της Ελλάδας τον Νοέμβριο του 2016, ενώ οι αιτιολογημένες γνώμες για τις εν λόγω διαδικασίες στάλθηκαν τον Ιούλιο του 2017. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας.

Η Φινλανδία έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας, αλλά τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται μόνο στην ηπειρωτική Φινλανδία και όχι στην επαρχία Aland, η οποία επίσης καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Ο ανταγωνισμός για τον θαλάσσιο χώρο —για τον εξοπλισμό παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για τη ναυτιλία, για δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και για άλλες χρήσεις— έχει αναδείξει την ανάγκη κοινής και συνεκτικότερης διαχείρισης των ευρωπαϊκών υδάτων.

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός αναπτύσσεται σε διασυνοριακό και διατομεακό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες στη θάλασσα διεξάγονται με αποτελεσματικό, ασφαλή και βιώσιμο τρόπο.

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στηρίζει και διευκολύνει άμεσα την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Μεταξύ των βασικών στόχων είναι τα υψηλά επίπεδα απασχόλησης και παραγωγικότητας, και η επίτευξη κοινωνικής συνοχής και ένταξης.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter