Πεμ07022020

Last updateΠεμ, 02 Ιουλ 2020 7pm

ΕΒΕΠ: Τα 10 ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο και τη EuroCommerce

0korkidhs

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το πρόγραμμα εργασιών της για το 2020, στο οποίο περιγράφει τα 43 νέα πολιτικά της καθήκοντα, 34 ανακλήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και αναθεωρήσεις του REFIT για 44 ακόμη υφιστάμενα μέτρα, ενώ απαριθμούνται 126 «προτάσεις προτεραιότητας που εκκρεμούν», σημειώνει το ΕΒΕΠ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες ανακοινώσεις που έχουμε δει από την εκλογή της κ.Von der Leyen και το επίπεδο λεπτομέρειας στο προεκλογικό μανιφέστο της πέρσι, υπάρχουν λίγες εκπλήξεις στο παρόν έγγραφο, που περιγράφει τις πρωτοβουλίες στα 4 τετράμηνα, που σχετίζονται με το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, χρησιμοποιώντας τις επικεφαλίδες του προγράμματος εργασίας για να διευκολύνουν τον αναγνώστη να βρει τα εξής»:

1. Πράσινη συμφωνία:

Η στρατηγική "Farm to Fork" αναφέρεται τώρα ως αναδυόμενη στο πρώτο τρίμηνο και έχουμε ακούσει ξεχωριστά ότι οι εργασίες για αυτό θα προωθηθούν ώστε να είναι έτοιμες μέχρι το τέλος Μαρτίου. Οι διαφυγές των λεπτομερειών της στρατηγικής ακολουθούν τα όσα προέβλεπε η ανακοίνωση «πράσινη διαπραγμάτευση»: δράση για τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα, ενώ δεν θέλει να προτείνει τη μείωση της κατανάλωσης κρέατος, αλλά το παραλείπει από τον κατάλογο των θρεπτικών τροφίμων. Εισάγει μια αειφόρο επισήμανση τροφίμων που καλύπτει τις διατροφικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις με εναρμονισμένη ετικέτα μπροστινού πακέτου και υποχρεωτική ετικέτα προέλευσης για το γάλα και τα τρόφιμα που περιέχουν γάλα και κρέας. Προαιρετική είναι η επισήμανση για την προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων. Νομικώς δεσμευτικοί στόχοι για τα απόβλητα τροφίμων προβλέπονται, αλλά δεν αναφέρεται αριθμός και δίδονται νέες πληροφορίες για τους καταναλωτές σχετικά με τη λήξη των τροφίμων.
Επίσης, στο πρώτο τρίμηνο, μπορούμε να αναμένουμε την έναρξη του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου που θα προβλέπει υποχρεωτική δράση για την επίτευξη ουδετερότητας με βάση το CO2 μέχρι το 2050, το Ταμείο Μεταβατικής Μεταφοράς, το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, τη νομοθεσία για την Ενδυνάμωση των Καταναλωτών στην πράσινη μετάβαση και τη Βιοποικιλότητα. Στρατηγική για το 2030 και το τέταρτο τρίμηνο, μια στρατηγική για την έξυπνη κινητικότητα.
Η πρωτοβουλία για το κύμα ανακαίνισης (Q3) με στόχο την ενεργειακή απόδοση και τις μειωμένες εκπομπές από τα κτίρια δεν θα περιλαμβάνει νομοθεσία, αλλά θα δώσει ώθηση στους χονδρέμπορους που πωλούν προϊόντα δομικών κατασκευών.

2. Προσαρμογή της ΕΕ για την ψηφιακή εποχή:

Βιομηχανική στρατηγική (Q1 - 4 Μαρτίου),
Έκθεση περί φραγμών στην ενιαία αγορά και σχέδιο δράσης για την επιβολή της, με επίκεντρο την καλύτερη εφαρμογή και παρακολούθηση της νομοθεσίας της ΕΕ.
Λευκή Βίβλος για τις ξένες επιδοτήσεις (Q2), η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μεταγενέστερες νομοθετικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των κινεζικών κρατικών επιδοτήσεων στις εξαγωγές προς την ΕΕ.
Αυτό θα είναι, όπως αναφέρει το έγγραφο, υποστηριζόμενο από μια ειδική στρατηγική για τις ΜΜΕ (Q1 - 4 Μαρτίου), συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης του ορισμού των ΜΜΕ.
Στρατηγική για την ΕΕ στην ψηφιακή εποχή (Q1),
Λευκή Βίβλος για την ΑΙ χωρίς νομοθεσία και μια ευρωπαϊκή στρατηγική δεδομένων (Q1), με στόχο να αξιοποιήσει στο έπακρο τα δεδομένα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής και του ενδεχομένου εντοπισμού, όπως περιγράφεται στο μανιφέστο του von der Leyen. και στην νομοθεσία του Q4 για την ασφάλεια, την ευθύνη κ.λπ.
Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Q4), επανεξέταση της οδηγίας για την ασφάλεια δικτύων (NIS) (Q4) και νέα νομοθεσία για τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία (Q3), που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ΕΕ κατά του cyberattack
Σχέδιο δράσης για τη FinTech, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου δράσης για την ολοκληρωμένη αγορά πληρωμών της ΕΕ.
Αναφέρει επίσης προτάσεις για το 2021 σχετικά με τις συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους στην πλατφόρμα.

3. Οικονομία που εργάζεται για τους ανθρώπους:

Ελάχιστη μισθολογική νομοθεσία με κοινωνικούς εταίρους για διαπραγμάτευση, (Q1) και νομοθεσία σχετικά με ένα σύστημα αντασφάλισης της ΕΕ για την ανεργία (Q4).
Επισημαίνει επίσης, χωρίς ημερομηνία, την περαιτέρω παρακολούθηση της εφαρμογής του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων
Μια ανακοίνωση σχετικά με τη φορολογία των επιχειρήσεων, αλλά χωρίς νομοθεσία (Q2) και το σχέδιο δράσης, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της απλής φορολόγησης (Q2)
Σχέδιο δράσης για την τελωνειακή ένωση (μη νομοθετικό, Q2). Νομοθεσία για το Ενιαίο Παράθυρο Τελωνείων (Q3) για την ενίσχυση της προστασίας των συνόρων και την απλούστευση της τελωνειακής διοίκησης των επιχειρήσεων.

4. Η ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο:

Οι κυριότερες διεθνείς προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ (Q4)
Στρατηγική για την Αφρική (Q1 και δράση (μετά τη λήξη της συμφωνίας ΑΚΕ του Κοτονού) για την Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό (Q3)
Σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Q1) και την ισότητα των φύλων στις εξωτερικές σχέσεις / εμπόριο (Q4)

5. Ευρωπαϊκός τρόπος ζωής:

Η ατζέντα δεξιοτήτων (Q1) για την υποστήριξη της επανακατάρτισης και την αντιμετώπιση των κενών δεξιοτήτων
Νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση (πρώτο τρίμηνο - νομοθεσία)
Νομοθεσία για την προστασία κρίσιμης υποδομής (Q4)

6. Ευρωπαϊκή δημοκρατία:

Ατζέντα για τους καταναλωτές (Q4) για να αντανακλά το παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο (μια ευκαιρία για μας να επιδιώξουμε τα επιχειρήματά μας για ισότιμους όρους ανταγωνισμού)
Γήρανση και δημογραφικές μεταβολές (Q1 και Q4 αντίστοιχα)
Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων (Q1) και η νομοθεσία για τη διαφάνεια των αμοιβών (Q4)
Υποβολή έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του GDPR και καλύτερη ευθυγράμμιση της εθνικής εφαρμογής (Q2)
Έγγραφο προετοιμασίας της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης (Q1
Στρατηγική για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Q4)
Ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας (δεύτερο τρίμηνο), επί της οποίας θα εργαστούμε για μια ουσιαστική συμβολή. Αυτό περιλαμβάνει την έννοια του "One in one out", αποσύροντας την παλιά νομοθεσία κατά την εισαγωγή νέων.

7. Ανασκόπηση της ισχύουσας νομοθεσίας:

Αναθεώρηση της οδηγίας για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία καλύπτει θέματα όπως η εταιρική κοινωνική ευθύνη, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών και περιβαλλοντικών ζητημάτων
Επανεξέταση του κανονισμού και κατευθυντήριων γραμμών για την απαλλαγή κάθετων ομίλων, για τους οποίους έχουμε ήδη δεσμευθεί με την Επιτροπή. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στον κανονισμό οριζόντιας απαλλαγής κατά κατηγορία, για τον οποίο εργαζόμαστε επίσης, καθώς αυτό προβλέπεται για το 2021.
Αναθεώρηση των κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της βιομηχανικής στρατηγικής.
Αναθεώρηση του κανονισμού για τις συγκεντρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης της ανακοίνωσης για τον ορισμό της αγοράς - αυτό αντικατοπτρίζει την υπόσχεση του Vestager, εν μέρει ως απάντηση στη γαλλο-γερμανική αντίδραση στην υπόθεση της Alstom-Siemens για τη συγχώνευση σιδηροδρόμων, να εξετάσει προσεκτικότερα τη λεγόμενη σχετική αγορά όταν εξετάζοντας τον κίνδυνο συγχωνεύσεων που δημιουργούν δεσπόζουσα θέση και μια πιο λεπτή προσέγγιση στον κύκλο εργασιών των εμπλεκόμενων εταιρειών. Αυτό ακολουθεί ορισμένες από τις συστάσεις της έκθεσης εμπειρογνωμόνων για τον ανταγωνισμό στην ψηφιακή εποχή.
Αναθεώρηση της Οδηγίας για την Εγκλωβισμό (Q1) • Αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφάλεια των γενικών προϊόντων (Q4) για την κάλυψη των νέων κινδύνων, της επιτήρησης και της επιβολής, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων προϊόντων.
Αναθεώρηση της Οδηγίας για τις Μπαταρίες και αντικατάσταση από τον Κανονισμό (Q4) • Αναθεώρηση του ορισμού της ΜΜΕ, στην οποία δραστηριοποιούμαστε, όπου ορισμένοι φορείς προσπαθούν να αυξήσουν τα ισχύοντα όρια αποκοπής.
Αναθεώρηση των επιπτώσεων των κανόνων καλής διαβίωσης των ζώων και προστασίας των φυτών.

8. Αποσυρθέντα μέτρα:

Τα περισσότερα από τα 32 που απαριθμούνται είναι προτάσεις που έχουν αποσυρθεί ή έχουν ξεπερασθεί από άλλες προτάσεις, οπότε αυτό πρέπει να θεωρείται περισσότερο ως άσκηση διατήρησης από ό, τι μια σημαντική μείωση των κανονιστικών ρυθμίσεων. Εν τούτοις, μας ενδιαφέρει:
Εργαλείο πληροφόρησης για την ενιαία αγορά (SMIT) - αυτό ήταν κανονιστική υπέρβαση ώστε να υποχρεωθούν οι εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες στην Επιτροπή, που θανατώθηκαν αποτελεσματικά πέρυσι, αλλά τώρα αποσύρονται.
Το κοινό κοινοτικό δίκαιο πωλήσεων που καλύπτει τα δικαιώματα των καταναλωτών, και • μέτρα για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, τα οποία ξεπεράστηκαν από τη δέσμη μέτρων για τα εμπορεύματα, η οποία εγκρίθηκε πέρυσι.
Πρόταση για την κλωνοποίηση των ζώων το 2013

9. Δεν αναβάλλονται, όπως και αναμενόταν:

Κανονισμός ηλεκτρονικού απορρήτου, ο οποίος, παρά τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες των Προεδριών, δεν έχει συμφωνηθεί και • Κανονισμός ηλεκτρονικής κάρτας, ένα αμφιλεγόμενο μέτρο που έχει επανειλημμένα απορριφθεί και καλύπτει τα δικαιώματα των ανεξάρτητων επαγγελματιών να ασκούν το επάγγελμα σε ολόκληρη την ΕΕ.

10. Brexit:

Τίτλοι τέλους για την έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από 47 χρόνια, κλείνει το τμήμα Brexit και έχουμε έναρξη των συνομιλιών για μία νέα εμπορική συμφωνία στα στενά περιθώρια των 11 μηνών μέχρι την εκπνοή της μεταβατικής περιόδου στις 31/12/20. Στις εκκρεμότητες εκτός από το εμπόριο, εντάσσονται η αλιεία, η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η χορήγηση άδειας και κυκλοφορίας φαρμάκων. Επισημαίνεται πως οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ ΕΕ και ΗΒ θα συνεχίσουν μέχρι τέλος του έτους (Q4), χωρίς την επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων ή ελέγχων διατηρώντας μια σχέση ελεύθερου εμπορίου.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter