Παρ07032020

Last updateΠαρ, 03 Ιουλ 2020 12pm

Τουρισμός και μεταφορές: Οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς επανέναρξης των ταξιδιών και επανεκκίνησης του ευρωπαϊκού τουρισμού το 2020 και μετά

0Genova

Στις αρχές του μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια δέσμη κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να άρουν σταδιακά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και να επιτρέψουν στις τουριστικές επιχειρήσεις να ανοίξουν εκ νέου, μετά από μήνες κλειδώματος, σεβόμενη ταυτόχρονα τις απαραίτητες προφυλάξεις υγείας.


Οι οδηγίες της Επιτροπής έχουν ως στόχο να προσφέρουν στους πολίτες την ευκαιρία να αποκτήσουν κάποια αναγκαία ξεκούραση, χαλάρωση και καθαρό αέρα. Μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας, οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψουν τη διαφορά με τους φίλους και την οικογένειά τους, στη χώρα τους της ΕΕ ή διασυνοριακά, με όλα τα μέτρα ασφάλειας και τα προληπτικά μέτρα που απαιτούνται.
Η δέσμη μέτρων έχει επίσης ως στόχο να βοηθήσει τον τουριστικό τομέα της ΕΕ να ανακάμψει από την πανδημία, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις και διασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να είναι ο νούμερο ένα προορισμός για τους επισκέπτες.
Η δέσμη μέτρων της Επιτροπής για τον τουρισμό και τις μεταφορές περιλαμβάνει:
Μια συνολική στρατηγική ανάκαμψης το 2020 και μετά.
Μια κοινή προσέγγιση για την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας και την άρση των περιορισμών στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ με σταδιακό και συντονισμένο τρόπο•
Πλαίσιο για τη στήριξη της σταδιακής αποκατάστασης των μεταφορών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού•
Σύσταση που αποσκοπεί στο να καταστήσει τα ταξιδιωτικά κουπόνια ελκυστική εναλλακτική λύση αντί της επιστροφής μετρητών για τους καταναλωτές•
Κριτήρια για την αποκατάσταση των τουριστικών δραστηριοτήτων με ασφάλεια και σταδιακή και για την ανάπτυξη πρωτοκόλλων υγείας για ιδρύματα φιλοξενίας όπως ξενοδοχεία.
Για τουρίστες και ταξιδιώτες
ΗΕπιτροπή επιδιώκει να δώσει στους ανθρώπους τη δυνατότητα, την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια να ταξιδέψουν ξανά με τα ακόλουθα μέτρα:
Ασφαλής αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας και άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα:
Η ελεύθερη κυκλοφορία και τα διασυνοριακά ταξίδια είναι καίριας σημασίας για τον τουρισμό. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη κατορθώνουν να μειώσουν την κυκλοφορία του ιού, οι γενικοί περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία θα πρέπει να αντικατασταθούν από πιο στοχοθετημένα μέτρα. Εάν η γενικευμένη άρση των περιορισμών δεν δικαιολογείται από την κατάσταση της υγείας, η Επιτροπή προτείνει μια σταδιακή και συντονισμένη προσέγγιση που θα ξεκινά με την άρση των περιορισμών μεταξύ περιοχών ή κρατών μελών με επαρκώς παρόμοιες επιδημιολογικές καταστάσεις. Η προσέγγιση πρέπει επίσης να είναι ευέλικτη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επαναφοράς ορισμένων μέτρων, εφόσον απαιτείται η επιδημιολογική κατάσταση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργούν βάσει των ακόλουθων 3 κριτηρίων:
επιδημιολογική, εστιάζοντας κυρίως σε τομείς όπου βελτιώνεται η κατάσταση, με βάση τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και με τη χρήση του περιφερειακού χάρτη που έχει αναπτύξει το ECDC•
τη δυνατότητα εφαρμογής μέτρων περιορισμού καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων των συνοριακών διαβάσεων, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων διασφαλίσεων και μέτρων όπου η φυσική αποστασιοποίηση μπορεί να είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί και
οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους, δίνοντας αρχικά προτεραιότητα στη διασυνοριακή κυκλοφορία σε βασικούς τομείς δραστηριότητας και συμπεριλαμβανομένων προσωπικών λόγων.
Η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων έχει ιδιαίτερη σημασία: όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να επιτρέψει την είσοδο στο έδαφός του ή σε συγκεκριμένες περιοχές και περιοχές στο έδαφός του, θα πρέπει να το πείθει χωρίς διακρίσεις – επιτρέποντας ταξίδια από όλες τις περιοχές, περιφέρειες ή χώρες της ΕΕ με παρόμοιες επιδημιολογικές συνθήκες. Στο ίδιο πνεύμα, οι περιορισμοί πρέπει να αρθούν χωρίς διακρίσεις, σε όλους τους πολίτες της ΕΕ και σε όλους τους κατοίκους του εν λόγω κράτους μέλους, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, και θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μέρη της Ένωσης που βρίσκεται σε παρόμοια επιδημιολογική κατάσταση.
Αποκατάσταση των υπηρεσιών μεταφορών σε ολόκληρη την ΕΕ με παράλληλη προστασία της υγείας των εργαζομένων στις μεταφορές και των επιβατών:
Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν γενικές αρχές για την ασφαλή και σταδιακή αποκατάσταση των αεροπορικών, σιδηροδρομικών, οδικών και πλωτών οδών των επιβατών. Οι κατευθυντήριες γραμμές διατύπωσαν μια σειρά συστάσεων, όπως η ανάγκη περιορισμού των επαφών μεταξύ επιβατών και εργαζομένων στις μεταφορές, καθώς και των ίδιων των επιβατών, μειώνοντας, όπου είναι εφικτό, την πυκνότητα των επιβατών.
Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν επίσης ενδείξεις σχετικά με τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας, όπως μάσκες προσώπου και σχετικά με επαρκή πρωτόκολλα σε περίπτωση που οι επιβάτες παρουσιάζουν συμπτώματα κοροναϊού. Οι κατευθυντήριες γραμμές διατυπώνουν επίσης συστάσεις για κάθε τρόπο μεταφοράς και απαιτούν συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών υπό το πρίσμα της αποκατάστασης των σταδιακών συνδέσεων μεταξύ τους.
Με ασφάλεια η συνέχιση των τουριστικών υπηρεσιών:
Η Επιτροπή καθορίζει ένα κοινό πλαίσιο που παρέχει κριτήρια για την ασφαλή και σταδιακή αποκατάσταση των τουριστικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη πρωτοκόλλων υγείας για ξενοδοχεία και άλλες μορφές στέγασης, για την προστασία της υγείας τόσο των επισκεπτών όσο και των εργαζομένων. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν επιδημιολογικά στοιχεία• υπάρχει επαρκής ικανότητα του συστήματος υγείας για τους ντόπιους και τους τουρίστες• ισχυρή ικανότητα επιτήρησης και παρακολούθησης και δοκιμών και ιχνηλάτηση επαφών. Αυτές οι οδηγίες θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να μείνουν με ασφάλεια σε ξενοδοχεία, κάμπινγκ, Bed&Breakfasts ή άλλα καταλύματα διακοπών, να τρώνε και να πίνουν σε εστιατόρια, μπαρ και καφέ και να πηγαίνουν σε παραλίες και άλλους εξωτερικούς χώρους αναψυχής.
Διασφάλιση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας των εφαρμογών ανίχνευσης:
Τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της Επιτροπής, συμφώνησαν σε κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας μεταξύ εφαρμογών εντοπισμού, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να προειδοποιούνται για πιθανή μόλυνση από κοροναϊό και όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ. Αυτό θα καθοδηγήσει τους προγραμματιστές που συνεργάζονται με τις εθνικές υγειονομικές αρχές. Αυτές οι εφαρμογές εντοπισμού πρέπει να είναι εθελοντικές, διαφανείς, προσωρινές, ασφαλείς στον κυβερνοχώρο, χρησιμοποιώντας ανώνυμα δεδομένα, θα πρέπει να βασίζονται στην τεχνολογία Bluetooth και να είναι διαλειτουργικές σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και σε λειτουργικά συστήματα. Η διαλειτουργικότητα είναι ζωτικής σημασίας: οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για πιθανή μόλυνση με ασφαλή και προστατευμένο τρόπο, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην ΕΕ, και οποιαδήποτε εφαρμογή χρησιμοποιούν. Η Επιτροπή υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην εξεύρεση της σωστής λύσης, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην εργαλειοθήκη της ΕΕκαιτις οδηγίες της Επιτροπής για την προστασία των δεδομένων.
Κάνοντας τα κουπόνια μια πιο ελκυστική επιλογή για τους καταναλωτές:
Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, οι ταξιδιώτες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ κουπονιών ή επιστροφής μετρητών για ακυρωμένα εισιτήρια μεταφοράς (αεροπορικό, τρένο, λεωφορείο/πούλμαν και πορθμεία) ή οργανωμένα ταξίδια. Επιβεβαιώνοντας το δικαίωμα αυτό, η σύσταση της Επιτροπής έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα κουπόνια θα καταστούν μια βιώσιμη και ελκυστικότερη εναλλακτική λύση αντί της επιστροφής για ακυρωμένα ταξίδια στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας, η οποία έχει επίσης επιβαρύνει τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Τα προαιρετικά κουπόνια θα πρέπει να προστατεύονται από την αφερεγγυότητα του εκδότη, με ελάχιστη περίοδο ισχύος 12 μηνών, και να επιστρέφονται το πολύ μετά από ένα έτος, εάν δεν εξαργυρωθούν. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν στους επιβάτες επαρκή ευελιξία, θα πρέπει να επιτρέπουν στους επιβάτες να ταξιδεύουν στην ίδια διαδρομή υπό τους ίδιους όρους υπηρεσίας ή στους ταξιδιώτες να κάνουν κράτηση σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού με τον ίδιο τύπο υπηρεσιών ή ισοδύναμης ποιότητας. Θα πρέπει επίσης να μεταφερθούν σε άλλον ταξιδιώτη.
Για τουριστικές επιχειρήσεις
Η Επιτροπή έχει ως στόχο να στηρίξει τον τουριστικό τομέα της Ευρώπης:
Εξασφάλιση ρευστότητας για τις τουριστικές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, μέσω:
o Ευελιξία βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να θεσπίζουν καθεστώτα, όπως καθεστώτα εγγυήσεων για κουπόνια και περαιτέρω συστήματα ρευστότητας, για τη στήριξη των εταιρειών στους τομείς των μεταφορών και των ταξιδιών και για να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των αιτήσεων επιστροφής που προκαλούνται από την πανδημία του κοροναϊού. Τα καθεστώτα για τα κουπόνια μπορούν να εγκριθούν από την Επιτροπή πολύ γρήγορα, κατόπιν κοινοποίησης από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.
o Χρηματοδότηση της ΕΕ: Η ΕΕ συνεχίζει να παρέχει άμεση ρευστότητα στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κρίση μέσω της πρωτοβουλίας για το μέσο αντίδρασης του κοροναϊού, στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει διαθέσει έως και 8 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση για 100.000 μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κρίση, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
Εξοικονόμηση θέσεων εργασίας με οικονομική ελάφρυνση έως 100 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα SURE:
Το πρόγραμμα SURE βοηθά τα κράτη μέλη να καλύψουν το κόστος των εθνικών συστημάτων εργασίας βραχείας διάρκειας και παρόμοια μέτρα που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διασφαλίζουν θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης, των κοινωνικών εταίρων και των επιχειρήσεων για τη διευκόλυνση της επανειδίκευσης, ιδίως για τους εποχιακούς εργαζόμενους.
Σύνδεση των πολιτών με την προσφορά τοπικού τουρισμού, προώθηση των τοπικών αξιοθέατων και του τουρισμού και της Ευρώπης ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού:
Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την προώθηση ενός συστήματος κουπονιών προστασίας, σύμφωνα με το οποίο οι πελάτες θα μπορούν να υποστηρίζουν τα αγαπημένα τους ξενοδοχεία ή εστιατόρια. Η Επιτροπή θα προωθήσει επίσης πανευρωπαϊκές εκστρατείες επικοινωνίας που θα χαρακτηρίζουν την Ευρώπη ως νούμερο ένα τουριστικό προορισμό.
Για να συμπληρώσει τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την ενθάρρυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των τουριστικών υπηρεσιών, προκειμένου να προσφέρει περισσότερες επιλογές, καλύτερη κατανομή των πόρων και νέους τρόπους διαχείρισης των ταξιδιωτικών και τουριστικών ροών.
Η Επιτροπή θα διοργανώσει ευρωπαϊκή σύμβαση για τον τουρισμό με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τη βιομηχανία, τις περιφέρειες, τις πόλεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την από κοινού οικοδόμηση του μέλλοντος ενός βιώσιμου, καινοτόμου και ανθεκτικού ευρωπαϊκού τουριστικού οικοσυστήματος – του «Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τον Τουρισμό 2050».

Τα μέλη του Σώματος των Επιτρόπων δήλωσαν:
Ο αντιπρόεδρος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς,δήλωσε: «Ο τουρισμός είναι ζωτικής σημασίας για την ενιαία αγορά και τις τέσσερις ελευθερίες της και συμβάλλει καίρια στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τρόπο ζωής της ΕΕ. Επηρεάστηκε επίσης βαθιά από τα μέτρα που απαιτούνται για τον περιορισμό του COVID-19. Καθώς τα κράτη μέλη μας αίρουν σταδιακά περιοριστικά μέτρα, θέτουμε σε εφαρμογή τα θεμέλια για την επανεκκίνηση του τουριστικού οικοσυστήματος και της ενιαίας αγοράς με ασφαλή, αναλογικό τρόπο που θα αποτρέψει την αναζωπύρωση του ιού εντός της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα τον τρόπο ζωής μας.»
Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Thierry Breton,δήλωσε: «ΕκατομμύριαΜΜΕ και οικογενειακές επιχειρήσεις που εργάζονται σε καταλύματα, εστιατόρια, μεταφορές επιβατών και ταξιδιωτικά γραφεία κινδυνεύουν να πτωχεύσουν και να αντιμετωπίσουν θέσεις εργασίας – πρέπει επειγόντως να επιστρέψουν στην εργασία τους. Βοηθάμε τον ευρωπαϊκό τουρισμό να επανέλθει στο σωστό δρόμο, παραμένοντας υγιής και ασφαλής. Σήμερα προτείνουμε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη διαχείριση μιας δύσκολης θερινής περιόδου για το 2020, ενώ παράλληλα προετοιμαζόμαστε για ένα πιο βιώσιμο και ψηφιακό τουριστικό οικοσύστημα στο μέλλον.»
Η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδη, δήλωσε τα σχετικά:«Γνωρίζουμε πόσο οι ευρωπαίοι πολίτες προσβλέπουν στο καλοκαίρι και τα ταξίδια. Οι τεράστιες θυσίες τους τους τελευταίους μήνες θα καταστήσουν δυνατή μια προσεκτική και σταδιακή επαναλειτουργία - προς το παρόν. Αλλά η απομόνωση και ο τουρισμός δεν θα είναι ακίνδυνες όσο ο ιός κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Πρέπει να διατηρήσουμε την επαγρύπνηση, τη φυσική αποστασιοποίηση και τις αυστηρές προφυλάξεις υγείας σε ολόκληρο το οικοσύστημα τουρισμού και μεταφορών για να αποτρέψουμε περαιτέρω εστίες όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν θα επιτρέψουμε να χαθούν οι προσπάθειές μας".
Ο επίτροπος Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, Κ. Didier Reynders,δήλωσε:«Οι ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να καθησυχαστούν: Η Επιτροπή δεν θα υποβαθμίσει τα δικαιώματά τους στην ΕΕ για επιστροφή των εξόδων για ακυρωμένα ταξίδια. Σας συνιστούμε, ωστόσο, να κάνετε τα κουπόνια πιο ελκυστικά για όσους επέλεξαν αυτήν την επιλογή. Εν τω μεταξύ, η ελεύθερη κυκλοφορία είναι η κατάλληλη τιμή των ευρωπαίων πολιτών. Είναι σημαντικό να αποκατασταθεί αυτό το δικαίωμα μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις.»
Η επίτροπος Μεταφορών, κ. Adina Vălean,δήλωσε ταεξής: «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ασφαλείς συνθήκες σε κάθε τρόπο μεταφοράς, στο μέτρο του δυνατού, τόσο για τους εργαζόμενους που ταξιδεύουν όσο και για τους εργαζόμενους στις μεταφορές. Καθώς αποκαθιζόμαστε τη συνδεσιμότητα, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα παρέχουν στις αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη ένα τυποποιημένο πλαίσιο. Προτεραιότητά μας είναι να αποκαταστήσουμε την κινητικότητα το συντομότερο δυνατόν, αλλά μόνο με σαφείς διατάξεις για την ασφάλεια και την υγεία.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter