Πεμ04022020

Last updateΠεμ, 02 Απρ 2020 7am

Tι θα συμβεί στις αεροπορικές συγκοινωνίες ΕΕ-Μεγάλης Βρετανίας σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία

Aerodromio Xithrou2

Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει τη σοβαρή διαταραχή στην αεροπορική συνδεσιμότητα για επιβάτες και εμπορεύματα μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σε περίπτωση που το ΗΒ αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν.

Οι πρέσβεις των κρατών μελών στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου ενέκριναν χθες εντολή προκειμένου η ρουμανική προεδρία να διαπραγματευθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόταση που θα παρέχει τη δυνατότητα σε μεταφορείς εγκεκριμένους από το ΗΒ να παρέχουν βασικές υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του ΗΒ και των υπόλοιπων 27 κρατών μελών. Τα δικαιώματα αυτά θα παρέχονται υπό την προϋπόθεση παροχής από το ΗΒ ισοδυνάμων δικαιωμάτων και θα υπόκεινται σε προϋποθέσεις που διασφαλίζουν θεμιτό ανταγωνισμό.

Ειδική διάταξη διασφαλίζει το δικαίωμα να συνεχισθούν μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2019 οι προγραμματισμένες πτήσεις στο πλαίσιο της υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχειά τους ενόσω οι εθνικές αρχές πραγματοποιούν τις απαραίτητες προσαρμογές εν όψει της νέας κατάστασης.
Ρυθμίσεις περί κοινής εκμετάλλευσης πτήσεων και μίσθωσης αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών πλήρους εκμίσθωσης, θα επιτρέπονται υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Οι αερομεταφορείς που διαθέτουν άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από κράτος μέλος της ΕΕ και λόγω του Brexit παύσουν να συμμορφούνται προς τις ενωσιακές απαιτήσεις περί ιδιοκτησίας και ελέγχου, οφείλουν να συμμορφωθούν πλήρως προς τις απαιτήσεις αυτές μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2019. Προκειμένου να μπορούν να επωφεληθούν από την εξαίρεση αυτή, οι αερομεταφορείς θα πρέπει εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη ισχύος του κανονισμού να υποβάλουν ακριβές και πλήρες σχέδιο με τα μέτρα πλήρους συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις περί ιδιοκτησίας και ελέγχου που θα εφαρμόσουν, από τις 27 Οκτωβρίου 2019 το αργότερο.
Ο κανονισμός θα ισχύει μέχρι τη θέση σε ισχύ συμφωνίας περί αεροπορικών μεταφορών με το ΗΒ ή μέχρι τις 30 Μαρτίου 2020, ανάλογα με το ποια από τις δύο αυτές ημερομηνίες προηγείται χρονικά.
Η πρώτη συνεδρίαση με το Κοινοβούλιο για συμφωνία σχετικά με το τελικό κείμενο θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου.
Ιστορικό
Σύμφωνα με τις γενικές αρχές για τα έκτακτα μέτρα σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία, όλα τα μέτρα αυτά συνίστανται σε μονομερή δράση στο επίπεδο της ΕΕ, με την παραδοχή ότι το ΗΒ θα αντιδράσει με αντίστοιχα μέτρα. Τα μέτρα είναι έκτακτα στη φύση τους και αυστηρά περιορισμένα χρονικά. Τα μέτρα συνδεσιμότητας των μεταφορών δεν έχουν σκοπό να αναπαράξουν την ισχύουσα κατάσταση στο δίκαιο της ΕΕ, αλλά να διατηρήσουν τη βασική συνδεσιμότητα μεταξύ ΕΕ και ΗΒ.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter