Πεμ04022020

Last updateΠεμ, 02 Απρ 2020 9am

Θαλάσσιοι διάδρομοι: Η παράδοση, ο πολιτισμός και το εμπόριο δημιουργούν ένα νέo Mare Nostrum

Cruise Roma Civitavecchia

Μία κρουαζιέρα αφιερωμένη στα «μουσικά περάσματα» του Μεσογειακού χώρου με τίτλο «Il Mito Mediterraneo» voci e musiche del viaggiar per mare («Un Viaggio tra le espressioni rituali e popolari delle culture del Mediterraneo») που διοργανώνουν μέσα στο Μάιο (10-13/5) οι Grimaldi Lines ήρθαν να αναδείξουν ή μάλλον να επιβεβαιώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι οι «θαλάσσιοι διάδρομοι» παρέχουν ευκαιρίες για πολιτιστικές-πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις ακόμη και θρησκευτικές πέραν της τεχνοκρατικής αντίληψης που τους θέλει αφιερωμένους στην εξυπηρέτηση των διεθνών εμπορευματικών ροών.

Άλλωστε στη διαδρομή των αιώνων οι επιμειξίες πολιτισμών και θρησκειών οδήγησαν στην ανάδειξη στοιχείων που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν άγνωστα. Πρόσφατα η εταιρία είχε επίσης διοργανώσει με επιτυχία τη μεταφορά από την Ισπανία στην Ιταλία με πλοίο της πιστών της Ισπανικής Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας που θέλησαν να παραστούν στην Ρώμη στην διπλή αγιοποίηση παπών.

Η σπουδαιότητα των μεταφορικών υποδομών στις αναπτυξιακές διαδικασίες θεωρείται επιστημονικά αυτονόητη. Επιπροσθέτως, οι θαλάσσιες αρτηρίες συνιστούν την θαλάσσια διάσταση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών αποτελούμενες από ακτοπλοϊκές γραμμές, λιμένες, τη σχετική θαλάσσια υποδομή, εγκαταστάσεις για ακτοπλοϊκές ή θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ τουλάχιστον δύο λιμένων καθώς κα την σύνδεση με την ενδοχώρα σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη ενώ συμπεριλαμβάνεται και όλο το τεχνολογικό δίκτυο διακίνησης πληροφοριών και διαχείρισης των logistics.

Είναι αρκετό στην περίπτωση που ο οιοσδήποτε θελήσει να κατανοήσει τη σημασία των θαλάσσιων διαδρομών και γενικότερα την θαλάσσια διάσταση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών δεν έχει παρά να ανατρέξει σε έναν χάρτη της μεσογείου με την απεικόνιση των σημαντικότερων λιμανιών της για να κατανοήσει ότι οι Grimaldi Lines πραγματώνουν την διάσταση αυτή καθιστώντας και επιστημονικά προφανές όλο το φιλοσοφικό σκεπτικό που κρύβεται πίσω από την φράση «Mare Nostrum».

Μέσα στο τρέχον έτος οι Grimaldi Lines το ανέπτυξαν τις διασυνδέσεις μεταξύ Ελλάδας, Ισπανίας, Τυνησίας, Μαρόκου με ένα δίκτυο το οποίον προσφέρει μία άνετη διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων με έναν στόλο πλοίων για την ποιότητα και την ασφάλεια των οποίων από τεχνικής απόψεως έχουν καταγραφή διθυραμβικές κριτικές.

Με αυτό το δεδομένο έχει υποστηριχθεί, και δικαίως, η συμβολή των νέων διευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς στις προσπάθειες της Ευρώπης για οικονομική ανάκαμψη, βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της απασχόλησης, καθώς και οι δυνατότητες και ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την Ελλάδα ώστε να γίνει από χώρα της ευρωπαϊκής περιφέρειας, χώρα-κόμβος του διεθνούς εμπορίου.

Και σε αυτό το κεφάλαιο είναι ορατή η συμβολή των Grimaldi Lines με τις γραμμές Ελλάδας-Ιταλίας μέσω της μετοχικής πλατφόρμας που κατέχει στα πλοία των Μινωικών Γραμμών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα νέα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών συνιστούν τον μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα δεκαπενταετίας.

Και αποτελεί φιλόδοξο και ταυτόχρονα ρεαλιστικό και χειροπιαστό σχέδιο που είναι προφανές ότι συμβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη τριπλού στόχου: «ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη, απασχόληση».

Ανατρέχοντας και πάλι στον χάρτη είναι προφανές ότι οι συνδέσεις που προσφέρουν η Grimaldi Lines πραγματώνουν το προαναφερθέν τρίπτυχο καθώς προσφέρουν ταχύτητα μεταφορών σε ένα ελκυστικό κόστος, άρα ανταγωνιστικό με βάση τις επιταγές του διεθνούς εμπορίου διαφυλάττοντας έτσι την απασχόληση τόσο στο ακτοπλοϊκό cluster όσο και στο λιμενικό.

Με άλλα λόγια προσφέροντας απασχόληση και συνακόλουθα οικονομική ανάπτυξη. Σε τεχνοκρατικό επίπεδο η σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υποστήριξη των διευρωπαϊκών δικτύων αποσκοπεί ουσιαστικά να συμβάλλει σε τρεις βασικούς στόχους: Τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την τόνωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και την επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη σε μία εποχή που η Ευρώπη το έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε.

Μία συναπτή πενταετία από της έκδοσης της ανακοίνωσης για την Ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών η στρατηγικοί στόχοι για μία ακόμα πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη ναυτιλιακή βιομηχανία, ενίσχυση της τεχνογνωσίας, ευκαιριών απασχόλησης στον ναυτιλιακό τομέα καθώς και της διασφάλισης ασφαλών και αξιόπιστων θαλάσσιων μεταφορών ήταν και παραμένουν επίκαιροι.

Αλλά αυτή είναι η τεχνοκρατική διάσταση ενός ζητήματος που αντιμετωπίζεται έτσι από τα κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δικαίως έχουν εστιάσει στην οικονομική πτυχή του θέματος. Αλλά δεν υπάρχει μόνο αυτή.

Δεν πρέπει να ξεχάσουμε την πολιτιστική- πολιτισμική και θρησκευτική διάσταση. Κάτι που απεδείχθη μέσα στον Απρίλη όταν , όπως προαναφέρθηκε ,με αφορμή την πρώτη στην ιστορία της καθολικής εκκλησίας διπλή τελετή αγιοποίησης δύο παπών διοργάνωσε επιτυχώς ειδικό δρομολόγιο από την Ισπανία μεταφέροντας τους πιστούς που ήθελαν να λάβουν μέρος στην τελετή.

Πολιτιστικά-πολιτισμικά έχει αποδειχθεί στην διαδρομή των αιώνων ότι οι διασυνδέσεις μεταξύ λιμένων, των τότε περίφημων θαλάσσιων διαδρόμων, αποτέλεσαν την αιτία και αφορμή μεταφοράς μίας πλειάδας πολιτιστικών και πολιτισμικών στοιχείων που προσέφεραν στην ανάπτυξη και τη γνώση αλλά και στη μείξη των πολιτισμών. Και αυτό δεν έχει διαλάθει της προσοχής των Grimaldi Lines.

Επιστρέφοντας στην με τεχνοκρατική ματιά αντιμετώπιση των θαλασσίων διαδρόμων διαβλέπουμε και μια ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών συστημάτων μεταφορών για τις εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές (e-maritime, e-freight, e-custums).

Που πλέον είναι απαραίτητες στην διασφάλιση της ομαλότητας στις εμπορευματικές και επιβατικές ροές. Πρέπει να σημειωθεί πως τα νέα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών στηρίζονται σε ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει προικοδοτηθεί επαρκώς. Να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα όπου η εταιρία έχει σημαντική παρουσία στις γραμμές Ελλάδας-Ιταλίας αποτελεί αναπόσπαστο λειτουργικό μέρος του κεντρικού και σημαντικότερου δικτύου των προσφάτως αναθεωρημένων διευρωπαϊκών δικτύων με το διάδρομο της ανατολικής μεσογείου (Orient-East med Corridor). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το Ελληνικό λιμενικό σύστημα που διαδραματίζει κομβικό ρόλο στους θαλάσσιους διαδρόμους συμβάλλει πολλαπλώς στην ελληνική οικονομία όπως αποδεικνύουν και τα αδιάψευστα στατιστικά στοιχεία.

Που εμφανίζουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των διακινούμενων εμπορευμάτων (εισαγωγικών- εξαγωγικών) να διακινούνται δια θαλάσσης ενώ πρέπει να υπενθυμιστεί ότι οι θαλάσσιες μεταφορές για την Ελλάδα δημιουργούν προστιθέμενη αξία μεγαλύτερη του 7% του ΑΕΠ με βάση πρόσφατα στοιχεία μελέτης.

Τέλος, από τις αρχές της δεκαετίας του 90 όπου η ΕΕ συνδυάζει την πρόοδο της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης με την ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης οι Grimaldi Lines εμφανίζουν μία αξιόλογη δυναμική αξιοποιώντας στρατηγικούς ευρωπαϊκούς λιμένες συμβάλλοντας στην υλοποίηση της πολιτικής για την μεταφορά όλο ένα και μεγαλυτέρων ποσοτήτων αγαθών με πλοία και την μετατόπιση όγκου από οδικές διαδρομές συμβάλλοντας έτσι, πάντα κατά την τεχνοκρατική άποψη και στην βελτίωση του περιβάλλοντος και εν έκταση στην αειφόρο ανάπτυξη.

Οικονομικά δεδομένα, επιμειξία γνώσεων, παραδόσεων, θρησκευτικών δεδομένων και όχι μόνο με τους θαλάσσιους διαδρόμους που καλύπτουν οι Grimaldi Lines δεν θα ήταν άδικο να επικαλεστούμε ότι καλύπτεται πλήρως με την σύγχρονη εκδοχή του το «Mare Nostrum»

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter