Τετ04012020

Last updateΤετ, 01 Απρ 2020 7am

Επιμένει το Υ.Ν.Α. για τις επιχειρησιακές συμβάσεις-Νέα τροπολογία

aktoploia

Νέα ρύθμιση με την οποία δίνεται η δυνατότητα, οι επιχειρησιακές συμβάσεις στην ακτοπλοΐα να υπερισχύουν των συλλογικών κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής, κατατέθηκε από το υπουργείο Ναυτιλίας στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας».

Λίγες ημέρες μετά την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στην ακτοπλοΐα, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, επανήλθε –μετά από πιέσεις της τρόικα, όπως λέγεται- και τροποποιεί προηγούμενη ρύθμιση που ψηφίστηκε πριν ένα μήνα περίπου προκειμένου να μπορεί να εφαρμοστεί ο θεσμός των επιχειρησιακών συμβάσεων. Και με την νέα ρύθμιση όμως είναι αμφίβολο εάν θα μπορέσουν να εφαρμοσθούν επιχειρησιακές συμβάσεις.

Σύμφωνα με την τελευταία ρύθμιση για τη ναυτική εργασία του νόμου, δινόταν η δυνατότητα οι εργασιακές σχέσεις των ναυτικών να καθορίζονται είτε με συλλογικές είτε με επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας.

Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται η δυνατότητα, οι επιχειρησιακές συμβάσεις στην ακτοπλοΐα να περιέχουν διαφορετικούς όρους από τους αντίστοιχους των συλλογικών ενώ ορίζεται ότι μεταξύ επιχειρησιακών και συλλογικών, υπερισχύουν οι πρώτες.

Επίσης προβλέπεται ότι οι συλλογικές συμβάσεις δεσμεύουν μόνο τους πλοιοκτήτες και τους ναυτικούς, που είναι μέλη των συμβαλλόμενων οργανώσεων.

Τέλος με άλλη τροπολογία δίνεται η δυνατότητα απλούστευσης της διαδικασίας κατανομής των συνολικών ημερών διακοπής των δρομολογίων σε δρομολογημένα πλοία.Έτσι η κατανομή πραγματοποιείται με δήλωση του πλοιοκτήτη και σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών αντί της υπουργικής απόφασης που απαιτείτο μέχρι σήμερα.

Προϋπόθεση ωστόσο τίθεται η κάλυψη από τον ίδιο των συγκοινωνιακών αναγκών των γραμμών.

 

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter