Παρ06052020

Last updateΠαρ, 05 Ιουν 2020 4pm

Η Attica Group και τα στελέχη της κέρδισαν το στοίχημα

attica group

Η Attica Group γίνεται μια ακόμη ελληνική εταιρεία και η πρώτη ακτοπλοϊκή, που κατάφερε με μεγάλη επιτυχία να εκδώσει ομολογίες για την χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος και την αναδιάρθρωση του δανεισμού της.


Το επενδυτικό κοινό αναγνώρισε στην Attica group θετικές προοπτικές για το μέλλον της και επένδυσε πάνω από 375 εκατ. ευρώ ζητώντας ομολογίες όταν η ανάγκη της εταιρείας ήταν για 175 εκατ. ευρώ. Η επιτυχής έκβαση της διαδικασίας έκδοσης ομολογιών από την Attica Group ήταν μια ψήφος εμπιστοσύνης στον μεγαλύτερο ακτοπλοϊκό όμιλο της χώρας, ο οποίος επιτελεί ένα πολύ σημαντικό ακτοπλοϊκό έργο με συνέπεια και συνέχεια…
Όπως ανακοίνωσαν η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. και η Τράπεζα Πειραιώς ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου με εμπράγματες η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €375,6 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,15 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 4.533.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,40%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,40% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
Έτσι οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 3,40% είναι οι εξής:

α) 117.000 Ομολογίες (66,86% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 215.490 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 54,29% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών) και
β) 58.000 Ομολογίες (33,14% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 154.854 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 37,45% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Επίσης, από τις 58.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 15.000 Ομολογίες.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter