Πεμ06042020

Last updateΠεμ, 04 Ιουν 2020 4pm

ΑΝΕΚ: Στις 22 Απριλίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2018

0ANEK LINES

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η διοίκηση της εταιρείας "ΑΝΕΚ Α.Ε. "γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2019, το οποίο έχει ως εξής:
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2018: ΔΕΥΤΕΡΑ 22/04/19
Ετήσια Τακτική γενική Συνέλευση των Μετόχων : ΠΕΜΠΤΗ 11/07/19
Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2018.
Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2018, θα δημοσιευθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της (www.anek.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter