Τρι12112018

Last updateΤρι, 11 Δεκ 2018 5pm

SeaNation790X90

Δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2017 η ΑΝΕΚ

anek 753w

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η διοίκηση της εταιρείας "ΑΝΕΚ Α.Ε. " γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2018, το οποίο έχει ως εξής:
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2017: Τρίτη 13/03/18
Ετήσια Τακτική γενική Συνέλευση των Μετόχων : Τετάρτη 13/06/18 Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2017.
Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2017, θα δημοσιευθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της (www.anek.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter