Δευ06012020

Last updateΔευ, 01 Ιουν 2020 10pm

Σταθερή ρότα κερδοφορίας χάραξαν οι Μινωικές Γραμμές

minoan

Κέρδη ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2015 η Minoan Lines συνεχίζοντας την θετική οικονομική πορεία που ξεκίνησε από την αρχή του έτους. Οι Μινωικές Γραμμές για πρώτη φορά από το 2000 παρουσίασαν καθαρή κερδοφορία στο α’ εξάμηνο του έτους.

Όπως ανακοίνωσαν οι Μινωικές Γραμμές, το πρώτο εξάμηνο του 2015 οι ενοποιημένες πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 78,7 εκ. καταγράφοντας αύξηση € 5,9 εκ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 15,2 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 9,2 εκ. ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 5,8 εκ. σημειώνοντας βελτίωση € 10,3 εκ. σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2014.

Στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2015 περιλαμβάνονται χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα € 1,4 εκ. έναντι € 2,7 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και συνολικές αποσβέσεις € 7,9 εκ. έναντι € 7,7 εκ. το α’ εξάμηνο του 2014.

Επιπρόσθετα, κατά την 30/6/2015, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε € 247,7 εκ. (€ 2,32 ανά μετοχή). Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε € 207,3 εκ. ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε € 6,0 εκ. Σημειώνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με το α’ εξάμηνο παραδοσιακά να εμφανίζει χαμηλότερο επίπεδο κίνησης και εσόδων σε σχέση με το β’ εξάμηνο του έτους. Εντούτοις, οι Μινωικές Γραμμές για πρώτη φορά από το 2000 παρουσίασαν καθαρή κερδοφορία στο α’ εξάμηνο του έτους.

Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις όπως καταγράφηκαν στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου, οφείλονται κυρίως στην αύξηση των εσόδων, στη μείωση του κόστους καυσίμων συνέπεια της πτώσης των διεθνών τιμών πετρελαίου και στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Επιπλέον, η Εταιρεία κατά την διάρκεια της οικονομικής ύφεσης έλαβε μια σειρά αποφάσεων με στόχο τον περιορισμό των εξόδων και την αποδοτικότερη εκμετάλλευση του στόλου της γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στην διαμόρφωση της καθαρής κερδοφορίας το α’ εξάμηνο του 2015.

Μεταφορικό έργο

Γραμμή Αγκώνα & Τεργέστη

Η Εταιρεία το α’ εξάμηνο του 2015 δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή της βόρειας Αδριατικής (Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα- Τεργέστη) ενισχύοντας περαιτέρω την θέση της επιτυγχάνοντας υψηλά μερίδια αγοράς σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία διακίνησε 148 χιλ. επιβάτες, 33 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 41 χιλ. φορτηγά οχήματα. Τα μερίδια αγοράς στην αγορά της Αγκώνα ανήλθαν σε 58,3% για τους επιβάτες, 55,0% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 58,1% για τα φορτηγά αυτοκίνητα. Στο λιμάνι της Τεργέστης δεν δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία.

Ελληνική Ακτοπλοΐα (Γραμμή Κρήτης)

Στη γραμμή «Ηράκλειο-Πειραιάς», οι Μινωικές Γραμμές διατήρησαν την ισχυρή θέση που παραδοσιακά κατέχουν στην αγορά αυτή. Το α’ εξάμηνο του 2015, η Εταιρεία διακίνησε 308 χιλ. επιβάτες, 32 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 29 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα. Τα μερίδια αγοράς στην εν λόγω γραμμή ανήλθαν σε 66,0% για τους επιβάτες, 61,0% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 44,9% για τα φορτηγά αυτοκίνητα.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter