Δευ07132020

Last updateΚυρ, 12 Ιουλ 2020 6pm

Προσπάθεια της ΑΝΕΚ άρσης από την «Κατηγορία Επιτήρησης» μετοχών της

anek-753w

Ανακοίνωση σχετική με τα θέματα του Χρηματιστηρίου έδωσε στη δημοσιότητα η εισηγμένη Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:


«Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την από 04.04.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. οι μετοχές της Εταιρείας υπήχθησαν στην «Κατηγορία Επιτήρησης» -βάσει του άρθρου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α.- λόγω του ότι οι ζημιές της χρήσης 2012 ήταν μεγαλύτερες από το 30% των ιδίων κεφαλαίων.
Η Διοίκηση του Ομίλου έχει προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες με στόχο την άρση του εν λόγω κριτηρίου υπαγωγής. Ήδη κατά τη χρήση 2013, η μείωση του λειτουργικού κόστους και η αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου του Ομίλου οδήγησε σε βελτίωση των αποτελεσμάτων. Η αναμενόμενη συμφωνία για την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Μητρικής, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις για θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2014 και την ανάκαμψη της επιβατικής κίνησης στην ακτοπλοΐα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου και στην τρέχουσα χρήση. Τέλος, σημειώνεται ότι η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΚ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2014, έκανε δεκτή την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εντός τριών μηνών με θέμα ημερησίας διατάξεως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε ποσό και με όρους που θα αποφασιστούν από την εν λόγω συνέλευση».

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter