Κυρ09152019

Last updateΚυρ, 15 Σεπ 2019 3pm

Σε ρότα εισόδου στρατηγικού επενδυτή η Attica Group

1296049966 attica group

Επιβεβαιώθηκε η αρθρογραφία του TheSeaNation στις 25 Ιουλίου 2014, όπου αναφέρεται στην είσοδο του στρατηγικού επενδυτή, στην επικείμενη τότε και πραγματοποιηθείσα Γενική Συνέλευση, των μετόχων της Attica Group, η οποία και αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. να προβεί στην έκδοση ομολογιακού δανείου έως 50 εκατ. μετατρέψιμου σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, το οποίο και θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση.

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση της η Attica AE Συμμετοχών, αναφέρει τα εξής:

«Η Attica AE Συμμετοχών (εφεξής η Εταιρία) ανακοινώνει ότι την 28η Ιουλίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 171.448.789 Μετοχές, ήτοι ποσοστό 89,45% επί του συνολικού 191.660.320 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αφού ενημερώθηκε σχετικά έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στην έκδοση Ομολογιακού δανείου έως Ευρώ 50 εκατομμύρια, μετατρέψιμου σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, το οποίο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) της διάρκειας του δανείου,

β) του ποσού του δανείου,

γ) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές

δ) του χρόνου και της μεθόδου άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, καθώς και όλων των λοιπών απαιτούμενων όρων ώστε να υλοποιηθεί η έκδοση και τυχόν μετατροπή του σε νέες μετοχές της Εταιρίας καθώς και η εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανάλογα με την συμφωνία που θα επιτευχθεί τελικώς.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.448.789, ήτοι ποσοστό 89,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.335.630 (89,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 113.159 (0,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Λευκά / Αποχή 0.

2. Ενέκρινε την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην έκδοση του ως άνω Ομολογιακού Δανείου μετατρέψιμου σε νέες κοινές ονομαστικές.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.448.789, ήτοι ποσοστό 89,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.335.630 (89,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 113.159 (0,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Λευκά / Αποχή 0».

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter