Τρι01212020

Last updateΤρι, 21 Ιαν 2020 7pm

ΣΑΟΣ: Έγκριση μη καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. από Γ.Σ.

saos2

Την έγκριση μη καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2013, την έγκριση συμμετοχής της ΣΑΟΣ ΑΝΕΣ στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Άγιος Ευστάθιος Ν.Ε. καθώς και την έγκριση διαγραφής απαιτήσεων της ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. από πρώην εταιρείες του Ομίλου ΣΑΟΣ, αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης.

Σημειώνεται ότι βάσει των μετόχων που παρέστησαν στην 31η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23 Ιουνίου 2014, συμπληρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία (46.324.258 μετοχές επί συνόλου 51.334.286 μετοχών, ποσοστό 90,24%).

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, λήφθηκαν ομόφωνα, με 46.324.258 ψήφους υπέρ έναντι ουδεμίας κατά, οι παρακάτω αποφάσεις που αφορούν:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής (21ης) Εταιρικής Χρήσης 2013 (από 1.1.2013 έως 31.12.2013) μετά από ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2013.

3. Εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Κούτρα Γρηγορίου του Ηλία (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13601) της Εταιρείας Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.ΕΛ. (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 111 / Α.Φ.Μ. 094397000) και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή της κας. Βασιλειάδου Μαργαρίτας του Αντωνίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12861) της Εταιρίας Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.ΕΛ. για τη χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014, με αμοιβή την κατώτερη που θα οριστεί από το σώμα ορκωτών λογιστών.

4. Έγκριση μη καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2013 και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για την χρονική περίοδο από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

5. Έγκριση συμμετοχής της ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Άγιος Ευστάθιος Ν.Ε.

6. Έγκριση διαγραφής απαιτήσεων της ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. από πρώην εταιρείες του Ομίλου ΣΑΟΣ.

7. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα για τις εξελίξεις στην εταιρεία, την λειτουργία της, τις προσπάθειες εξυγίανσης και ανασυγκρότησής της.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter