Πεμ04022020

Last updateΠεμ, 02 Απρ 2020 7am

ΝΕΛ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28/05

NEL5

Το θέμα της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 19.159.470 Ευρώ με έκδοση μέχρι 63.864.900 νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30€ και τιμής διαθέσεως 0,30€, θα τεθεί στην γενική συνέλευση των μετόχων της ΝΕΛ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου, στις 10:00 στα γραφεία της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας θα διενεργηθεί Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 11.06.2014 και ώρα 10.00 και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 25.06.2014 και ώρα 10.00.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εισηγείται την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των € 19.159.470,00 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Θα εκδοθούν μέχρι 63.864.900 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 €, οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της εταιρείας με αναλογία 1 (μία) νέα μετοχή για κάθε 4 (τέσσερις) παλιές. Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν.

Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει 15 ημέρες.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter